Numer 1 (styczeń) 1999

 

 

 • Szanowny Czytelniku!

  Alicja Konczakowska 4

 • Gdańsk i Politechnika Gdańska

  Alicja Konczakowska 4

 • Zasady przyjmowania kandydatów na I rok studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych w Politechnice Gdańskiej w roku akad. 1999/2000
  6

 • Wydział Architektury

  Wiesław Anders 10

 • Wydział Budownictwa Lądowego

  Ewa Bitel 12

 • Wydział Chemiczny

  Michał Pilarczyk, Maciej Walewski 13

 • Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

  Janusz Nowakowski 14

 • Wydział Elektrotechniki i Automatyki

  Jan Sulikowski 16

 • Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

  Józef Sienkiewicz 17

 • Wydział Inżynierii Środowiska

  Romuald Szymkiewicz 18

 • Wydzial Mechaniczny

  Jan Knyszewski 19

 • Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

  Marek Dzida 21

 • Wydział Zarządzania i Ekonomii

  Andrzej Szuwarzyński 24

 • Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej

  Janina Ligman 26

 • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

  Renata Nowakowska-Kłusak 27

 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

  Janusz Markowski 27

 • Centrum Ochrony Środowiska

  Krystyna Mędrzycka 28

 • Centrum Edukacji Niestacjonarnej

  Anna Grabowska 28

 • Laboratorium Komputerowe

  Stanisław Połoński 29

 • Osiedle Studenckie

  Roman Balik 29

 • Organizacje studenckie 30