Numer 1/2 (styczeń/luty) 2000

 

 

 • Szanowny Czytelniku!

  Alicja Konczakowska 4

 • Gdańsk i Politechnika Gdańska

  Alicja Konczakowska 4

 • Zasady przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych w Politechnice Gdanskiej w roku akademickim 2000/2001
  6

 • Zasady przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów magisterskich uzupelniajacych (licencjackich uzupelniajacych) w Politechnice Gdanskiej w roku akademickim 2000/2001
  10

 • Wydział Architektury

  Andrzej Rożeński 12

 • Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska

  Bernard Quant 14

 • Wydział Chemiczny

  Michał Pilarczyk 15

 • Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

  Janusz Nowakowski 17

 • Wydział Elektrotechniki i Automatyki

  Andrzej Skiba 20

 • Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

  Tadeusz Jankowski 21

 • Wydział Inżynierii Lądowej

  Władysław Koc 23

 • Wydział Mechaniczny

  Jerzy Wojciechowski 25

 • Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

  Marek Dzida 27

 • Wydział Zarządzania i Ekonomii

  Zbigniew Celmerowski 29

 • Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej

  Bożena Hakuć 32

 • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

  Renata Nowakowska-Kłusak 33

 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

  Janusz Markowski 33

 • Centrum Ochrony Środowiska

  Krystyna Mędrzycka 34

 • Centrum Edukacji Niestacjonarnej

  Anna Grabowska 34

 • Uczelniane Laboratorium Komputerowe

  Stanislaw Połoński 35

 • Osiedle Studenckie PG

  Aleksandra Cegieł 35

 • Samorząd Studencki
  36

 • Koła naukowe
  36

 • Stowarzyszenia i kluby studenckie
  45