Numer 9 (grudzień) 2000

 

 

część 1

 • Gwiazda Betlejemska i gałązka ostrokrzewu

  Jadwiga Lipińska 3

 • Strategiczne kierunki badań naukowych i rozwoju technicznego w Europie

  Jan Godlewski 4

 • Partnerstwo dla nauki

  Waldemar Affelt 6

część 2

 • 128-procesorowy komputer w TASK-u

  Mścisław Nakonieczny 3

 • Tu pracowali...
  O pięciu profesorach Wydziału Chemii z lat 1904 - 1945

  Teresa Sokolowska, Wiesław Wojnowski 4

część 3

 • Przyczynek do historii Katedry Miernictwa Elektrycznego

  Jerzy Sawicki 3

 • Opowieści kreślarniane

  Kazimierz Iwanowski 5

część 4

 • Po trzydziestu latach

  Maria Lis, Janina Poćwiardowska 3

 • Spotkanie inżyniera z piosenką

  Tomasz Klajbor 5

 • Ekonomia środowiska jako synteza myśli filozoficznej i ekonomicznej w dziedzinie ochrony srodowiska naturalnego

  Rafał Sworowski 5

część 5

 • Czym jest Studenckie Koło Przewodników Turystycznych

  Anna Krzywak 3

 • Samorząd w Ustce

  Tomasz Klajbor 4

 • Nagroda dla najlepszego studenta I roku

  Mieczyslaw Serafin 4

 • „Apetyt na krytykę",
  czyli jak ksztalcic krytyków architektury

  Krystyna Pokrzywnicka 4

 • Pożegnanie

  Stefan Zabieglik 6

 • Witraże z kościółka w Osieku

  Jadwiga Lipińska 7

część 6

 • Na Nowy Rok

  Marek Biedrzycki 3

 • Magister (cd.)

  Edward Kaczmarek 3

 • Poszukiwanie choinki, czyli zimowa wycieczka do Doliny Radości

  Marcin Stanisław Wilga 4