Numer 5 (maj) 2001

 

 

część 1

 • Profesor Zbigniew Jedliński 3

 • Droga do chwały

  Aleksander Kołodziejczyk 3

 • Ad majorem gloriam Alma Mater Gedanensis!

  Zbigniew Jedliński 4

 • Nominacje profesorskie i habilitacje 6

 • Profesor Jacek Marecki - wybitny inżynier, naukowiec i wychowawca kadr dla energetyki kompleksowej

  Waldemar Kamrat 7

część 2

 • Sympozjum Jubileuszowe „Planowanie i Eksploatacja Systemów Zaopatrzenia w Energię"

  Zdzisław Kusto 3

 • Stanowisko Senackiej Komisji ds. Nauki Politechniki Gdańskiej dotyczące projektu „Zasad ogólnych" i „Zasad ramowych" oceny parametrycznej jednostek naukowych przez KBN

  Andrzej Grono 3

 • Sympozjum Siłowni Okrętowych „SYMSO 2000"

  Jerzy Girtler 4

 • Studencka wizja nowego centrum Gdańska

  Piotr Lorens 6

część 3

 • „Requiem" Mozarta

  Aleksander Kołodziejczyk 3

 • Koncert wielkopostny na Morenie

  Joachim Gudel 4

 • Odnowa moralna elit politycznych warunkiem odnowy moralnej Narodu

  Aleksander Kołodziejczyk 5

 • Etyka a Informatyka

  Henryk Krawczyk, Bogdan Wiszniewski, Stanisław Szejko 6

 • Nasz polski „REALITY SHOW"

  Marcin S. Wilga 7

 • Reality European Show

  Tadeusz Buraczewski 8

część 4

 • Jak ocenić ryzyko pracy przy komputerze (2)

  Jerzy Grabosz, Marcin Sikorski 3

 • Połowinki WETI i ZiM

  Tomasz Klajbor 4

 • Karole 2001

  Anna Bałżewska 4

 • CO TO JEST ESTIEM?

  Dorota Kłysewicz 6

 • Międzynarodowe Targi Pracy

  Tomasz Klajbor 6

 • Czy zrobić sequel? Oto jest pytanie

  Paweł Czarzasty 7

 • Hmm, nie wiem...

  Tomasz Bartelik 8

 • Dni Kultury Studentów Politechniki Gdańskiej

  Tomasz Klajbor 9

część 5

 • Gdzie jest człowiek?

  Zbigniew Cywiński 3

 • Łzy Heweliusza

  Waldemar Affelt 4

 • Czas wiosny

  Życie zaczyna się w maju...

  Marek Biedrzycki 6

 • Akademickie Mistrzostwa Trójmiasta w Brydżu Sportowym

  Maciej Kurant, Marcin Omernik 7

 • Srebro i brąz dla Politechniki Gdańskiej! XXI Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w Brydżu Sportowym - Wrocław 2001

  Maciej Kurant 7

 • Obóz naukowy „Chęciny 2000"

  Małgorzata Paszotta 7

 • Z plecakiem przez Mongolię do Chin &ndash wakacje 2001

  Maciej Kurant, Marcin Omernik 9

część 6

 • Hampton Court - to naprawdę warto zobaczyć

  Beata Kajtanowska 3

 • Listy do Redakcji 5

część 7

 • Na Kamczatce (cz.I)

  Joanna Legeżyńska, Maciej Olech 3

część 8

 • O ratunek dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

  Marcin S. Wilga, Andrzej Garbalewski 3