Numer 7 (październik) 2001

 

 

część 1

 • Rewizyta polskich rektorów u Ojca Świętego 3

 • Wdrażanie wyników badań naukowych; bariery i hamulce

  Jan Godlewski 5

 • Rekrutacja na studia na rok akademicki 2001/2002

  Alicja Konczakowska 7

 • Politechnika sportowa

  Tomasz Aftański 9

część 2

 • Konferencja naukowa „MODES" Modelowanie Systemów Energetycznych z Silnikami Spalinowymi

  Andrzej Balcerski 3

 • Spotkanie absolwentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego PG - MECHANIK '71

  Ryszard Kardaś, Jerzy Koszałka, Barbara Makowska 4

 • V Międzynarodowe Seminarium „Zwiększanie nośności i głębokości istniejących nabrzeży"

  Bolesław Mazurkiewicz 5

 • NetVision - spójrz w Sieć

  Adam Czarnecki 6

 • Muzyczny Wydział

  Tomasz Klajbor 7

 • Zwierzenie ze studiów w Hiszpanii

  Joanna Chojnacka 8

 • Bardzo krótka recenzja Krótkiego filmu o zaliczaniu i Licencji na zaliczenie w reżyserii Pawła Czarzastego

  Stefan Zabieglik 9

część 3

 • Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej - Koło SAR - Studenckiej Agencji Radiowej

  Mieczysław Serafin 3

 • Klub HDK PCK „Młodzi"

  Daniel Opara 4

 • Konferencje serii ETHICOMP

  Mieczysław Serafin 4

 • Studenci! Przyjdźcie do urn! Wybory do Wydziałowych Rad Samorządowych

  Tomasz Klajbor 4

 • Cyganka

  Marek Biedrzycki 5

 • Powakacyjne tęsknoty

  Marek Biedrzycki 5

część 4

 • Współczesna uczelnia techniczna w obiekcie zabytkowym

  Danuta Siemińska, Janusz Ciemnołoński 3

część 5

 • Wspomnienie o Profesorze Jerzym Kołodziejskim

  Cezary Dąbrowski, Maciej Krzyżanowski, Adam Langer,
  Tomasz Parteka, Andrzej Tyszecki i Jadwiga Zatorska-Sadurska

  3

 • Wspomnienie o Wielkim Profesorze

  Andrzej Wolny 4

 • Wspomnienie o Profesorze Romualdzie Juchniewiczu

  Kazimierz Darowicki 6

 • Wspomnienie o Profesorze Henryku Wierzbie

  Ryszard Hypszer 8

część 6

 • Czas dekonstrukcji

  Waldemar Affelt 3

 • „O kiczu"

  Krystyna Pokrzywnicka 5

 • „Obieżyświat"

  Emilia Żmuda-Trzebiatowska, Ula Kampowska, Michał Małafiejski 7

część 7

 • Informatyka w szkole podstawowej - absurd czy konieczność?

  Krzysztof Nowicki 3

 • Jak ocenić ryzyko pracy przy komputerze (4)

  Jerzy Grabosz, Marcin Sikorski 4

 • Polityka i biznes przeciw ochronie przyrody (cz. 1)

  Marcin S. Wilga 5