Numer 3 (marzec) 2003

 

 

 • Historyczne spotkanie

  Jerzy Kulas 4

 • Nieinwestowanie w edukację i naukę, to inwestowanie w ignorancję

  Janusz Rachoń 5

 • Promocje akademickie Anno Domini 2003 w Politechnice Gdańskiej

  Beata Orzażewska 6

 • Doktorat honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dla prof. Eugeniusza Dembickiego

  Włodzimierz Cichy 9

 • Dr inż. Sławomir Kozieł - stypendystą Fulbrighta

  Stanisław Szczepański 10

 • Nie pytaj, co Miasto może zrobić dla Politechniki, powiedz, co Politechnika może zrobić dla Miasta

  Justyna Stefaniak 11

 • Nagroda naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 2002

  Jacek Marecki 13

 • Osiągnięcia prof. Michała Mrozowskiego

  Beata Orzażewska 13

 • Porozumienie pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego i Politechniką Gdańską

  Alina Szabłowska 15

 • Myśli na dziesięciolecie

  Zbigniew Cywiński 17

 • Paweł Jasienica i Politechnika Gdańska (cz. IV)

  Ewa Dyk-Majewska 20

 • Ze studiów na Politechnice Gdańskiej w latach 1948-1954 (cz. II)

  Tadeusz Witalewski 23

 • Do autorów wspomnień z czasów studiów i pracy na Politechnice Gdańskiej

  Barbara Ząbczyk-Chmielewska, Stefan Figlarowicz 25

 • Profesor Stanisław Szpor, jego uczniowie i następcy

  Wojciech Winiarski 26

 • Fundusz Pomocy Materialnej - propozycje zmian w systemie rozdziału stypendiów

  Krzysztof Jasiński 27

 • Pomiędzy rzeczywistością a abstrakcją

  Elżbieta Marczak 29

 • Z teki poezji

  Marek Biedrzyck 31

 • Dbajmy o język!

  Stefan Zabieglik 32

 • Z teki poezji

  Tadeusz Buraczewski 32

 • O miejscu

  Janusz Waluszko 33

 • Chińskie kalendarze

  Iwona Alaaie 35

 • Nowe światło na ludzką duszę

  Grzegorz Cech 36

 • Tajemnice ludzkiej inteligencji

  Ewa Dyk-Majewska 39

 • O „Dzieciach Jałty"

  Wacław Dziewulski 40

 • Wystawa fotografii

  Marcin Stanisław Wilga 42

 • Niezwykła podróż pasiastego chrząszcza

  Marcin Stanisław Wilga 43

 • Z teki poezji

  Tadeusz Buraczewski 45

 • Z kalendarza JM Rektora

  Piotr Markowski 46