Numer 4 (kwiecień) 2003

 

 

 • „...tylko edukacja publiczna zgodnych i dobrych robi obywatelów"

  Janusz Rachoń 4

 • Program seminarium 5

 • Propozycja działań

  Jan Godlewski 5

 • Spojrzenie na problem przygotowania kandydatów na studia politechniczne z perspektywy dziekanatu

  Władysław Koc 7

 • O problemach nauczania matematyki w Politechnice Gdańskiej

  Jerzy Topp 10

 • Przygotowanie kandydatów na studia na Wydziale ETI

  Henryk Krawczyk 12

 • Refleksje o stanie wiedzy kandydatów na studia politechniczne z zakresu fizyki

  Henryk Sodolski 13

 • Kilka uwag na temat nauczania fizyki i matematyki w szkole średniej

  Paweł Zimny 15

 • Opinia studentów odnośnie kształcenia matematyki i fizyki

  Tomasz Klajbor 16

 • Przyczyny niezadowalającego przygotowania kandydatów na studia politechniczne z przedmiotów matematyka i fizyka

  Grażyna Bogusz 17

 • Innowacja a kontekst edukacyjny na przykładzie I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

  Leszek Ciesielski 20

 • Próba diagnozy przyczyn niepowodzeń absolwentów szkół średnich na kierunkach politechnicznych z przedmiotów matematyka i fizyka

  Wojciech Dudziński 24

 • Wpływ metod nauczania stosowanych w procesie dydaktycznym na efekty kształcenia

  Renata Ropela 26

 • Przygotowanie kandydatów na studia politechniczne z matematyki - stan na dziś i w przyszłości

  Jerzy Paczkowski 28

 • O lepszą jakość kształcenia matematyki i fizyki na Politechnice Gdańskiej

  Marek Dzida 32

 • O nową jakość nauczania matematyki

  Edward Jarecki 34

 • Po seminarium powiedzieli 36

 • Z kalendarza JM Rektora

  Piotr Markowski 37

 • Studiuj na Politechnice 38