Numer 6 (czerwiec) 2003

 

 

 • Katyń - ważne wydarzenie w dziejach narodu polskiego

  Aleksander Kołodziejczyk 4

 • Charków-Piatichatki

  Jadwiga Lipińska 5

 • Ludwig van Beethoven - obywatel Europy - wzór do naśladowania

  Aleksander Kołodziejczyk 6

 • Współpraca Politechniki Gdańskiej z firmami regionu

  Roman Beger 11

 • „Oskar Nauki" dla Kaderdy Inżynierii Dźwięku i Obrazu WETI PG 12

 • Dyplom uznania dla dr. inż. Pawła Hempowicza 12

 • Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiska, czyli Pomorska Nauka w drodze do Unii Europejskiej

  Patrycja Żmijewska 13

 • Pożegnanie prof. Mirona Niedźwieckiego

  Janusz Rachoń 15

 • EUREKA-BALTECOLOGICALSHIP

  Krzysztof Rosochowicz 16

 • 50 lat pracy naukowej Profesora Michała Białki 16

 • Nagroda im. Profesora Włodzimierza Rodziewicza

  Sławomir Milewski 18

 • Wspomnienie o Profesorze Wiktorze Wiśniowskim

  Antoni Chłopecki 20

 • Paweł Jasienica i Politechnika Gdańska (cz. VI)

  Ewa Dyk-Majewska 21

 • Udział Naukowego Koła Chemików w IV Ogólnopolskim Forum Edukacji Ekologicznej EKO MEDIA FORUM podczas targów POLEKO 2002 w Poznaniu.

  Emilia Gajewska, Jan Hupka 23

 • Obozy naukowe jako szczególnie efektywna forma edukacji ekologicznej

  Emilia Gajewska, Jan Hupka 24

 • Efektywność studiowania (cz. I)

  Wacław Dziewulski 25

 • O właściwe ustawienie fizyki w programach politechnicznych

  Brunon Piekara 26

 • Pana Ziemniaka Przypadki na Polibudzie

  Kamil „Stefan" Jasiak 27

 • Tajemnice ludzkiej inteligencji (cz. II)

  Ewa Dyk-Majewska 28

 • AD HOC

  Zbigniew Cywiński 29

 • Dbajmy o język!

  Stefan Zabieglik 31

 • Z teki poezji

  Tadeusz Buraczewski, Marek Biedrzycki 31

 • Przeprawa Oresund

  Andrzej Tumiłowicz 32

 • Ścieżki śpiewu aborygenów

  Iwona Alaaie 32

 • Pracownicy PG na Ziemi Lwowskiej

  Stefan Zabieglik 37

 • Krajobraz po potopie - w II rocznicę wielkiej wody A.D. 2001

  Marcin S. Wilga 38

 • Z kalendarza JM Rektora

  Piotr Markowski 42