Numer 7 (październik) 2003

 

 

Konsiliencja albo dziedzictwo techniki jako zwierciadło kultury

Waldemar Affelt 53

 • Słowo papieża Jana Pawła II 4

 • Europejskie Sympozjum nt. „Uniwersytet i Kościół w Europie" 5

 • Inauguracja przygotowań do 100-lecia politechniki w Gdańsku i 60-lecia Politechniki Gdańskiej

  Beata Orzażewska 6

 • Z teki poezji

  Marek Biedrzycki 8

 • Relacja ze spotkania inaugurującego przygotowania do obchodów Akademickiego Roku Jubileuszowego 2004/2005 w Politechnice Gdańskiej

  Justyna Stefaniak 9

 • Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

  Franciszek Ziejka 12

 • Pracownia Historii PG poszukuje współpracowników

  Barbara Ząbczyk-Chmielewska, Stefan Figlarowicz 13

 • Oświadczenie Koła Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych z Politechniki Gdańskiej

  Wojciech Winiarski 14

 • 60. rocznica eksterminacji ludności polskiej na kresach w latach 1942-1946

  Feliks Budzisz 14

 • 3. Bałtycka Konferencja Elektrochemiczna „Korozja i Materiały"

  Kazimierz Darowicki 15

 • Erasmus Student Network - Politechnika Gdańska

  Michał Zasada 18

 • ICWiP 2003 - International Culture Week in Pecs 2003

  Kamil Poradziński 20

 • Współpraca uczelni technicznych z przemysłem

  Jerzy S. Kowalczyk 24

 • Wspólne dobro, wspólne zło

  Andrzej Ubertowski 28

 • Efektywność studiowania (Cz. II)

  Wacław Dziewulski 31

 • Najlepsze lata

  Tomasz Klajbor 31

 • Moje czterdzieści pięć lat spędzone w murach Alma Mater

  Stefan Nawrocki 33

 • Fraszki

  Tadeusz Buraczewski 35

 • Pana Ziemniaka Przypadki na Polibudzie

  Kamil Jasiak 36

 • Wspomnienie o Jerzym Smoleńskim

  Zbigniew Nowak 37

 • Fraszki

  Tadeusz Buraczewski 37

 • Paweł Jasienica i Politechnika Gdańska

  Ewa Dyk-Majewska 38

 • 150 lat pomnika Mikołaja Kopernika

  Zbigniew Cywiński 40

 • Z teki poezji

  Marek Biedrzycki 42

 • Polska, Niemcy czy Gdańsk?

  Janusz Waluszko 43

 • Rzadkie paprocie w rejonie Gdańska

  Marcin S. Wilga 45

 • Dbajmy o język!

  Stefan Zabieglik 47

 • Dziedzictwo Epoki Snu

  Iwona Alaaie 43

 • Tajemnice ludzkiej inteligencji (III)

  Ewa Dyk-Majewska 50

 • Z kalendarza JM Rektora

  Piotr Markowski 52