Numer 8 (listopad) 2003

 

 

 • Homilia Biskupa Pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi podczas mszy św.
  inaugurującej w gdańskim środowisku akademickim nowy rok akademicki

  4

 • Przemówienie JM Rektora prof. dra hab. inż. Janusza Rachonia 6

 • Listy gratulacyjne 10

 • Ordery i odznaczenia przyznane w 2003 r. 12

 • Wydarzenia tegorocznej inauguracji roku akademickiego

  Beata Orzażewska 13

 • Politechnika Gdańska na V Międzynarodowej Wystawie Wynalazków „Innowacje 2003"

  Włodzimierz Przybylski, Czesław Popławski 17

 • Najszybszy klaster komputerowy w Polsce uruchomiony w Politechnice Gdańskiej

  Beata Orzażewska 19

 • Jubileusz 80-lecia urodzin Profesora Eugeniusza Bielewicza

  Czesław Szymczak 22

 • Konkurs - sposób na uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych

  Marek Wysocki 24

 • Wielki Finał Konkursu Karole 2003

  Bartłomiej Milinkiewicz 26

 • Kreatywność poprawna

  Waldemar Affelt 27

 • Atrybuty komunikacji w stosunkach międzyludzkich i ich ważność w kontekście poszukiwania i utrzymania miejsca pracy (sic!)

  Daniel Mejna 30

 • Czarlińska biesiada

  Jadwiga Lipińska 31

 • Naturalne związki organiczne spotykane w życiu codziennym

  Aleksander Kołodziejczyk 33

 • Paweł Jasienica i Politechnika Gdańska

  Ewa Dyk-Majewska 38

 • Moje czterdzieści pięć lat spędzone w murach Alma Mater

  Stefan Nawrocki 40

 • Mniej znana historia zakonu krzyżackiego

  Waldemar Wardencki 43

 • Dbajmy o język!

  Stefan Zabieglik 45

 • Z tek poezji

  Marek Biedrzycki 45

 • Od jesieni - wszechwszystko się zmieni

  Tadeusz Buraczewski 47

 • Pana Ziemniaka Przypadki na Polibudzie

  Kamil Jasiak 46

 • Urlop pod znakiem grzybów

  Marcin S. Wilga 47

 • Z kalendarza JM Rektora

  Piotr Markowski 50