Numer specjalny

 

 

 • Szanowny Czytelniku!

  Władysław Koc 4

 • Gdańsk i Politechnika Gdańska

  Władysław Koc 4

 • Zasady przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów dziennych,
  zaocznych i wieczorowych w Politechnice Gdańskiej
  w roku akademickim 2003/2004


  6

 • Zasady przyjmowania kandydatów na pierwszy rok magisterskich studiów
  uzupełniających w Politechnice Gdańskiej w roku akademickim 2003/2004

  12

 • Wydział Architektury

  Jadwiga Kiernikiewicz-Wieczorkiewicz 13

 • Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska

  Bernard Quant 15

 • Wydział Chemiczny

  Bogdan Chachulski 16

 • Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

  Mariusz Barski 18

 • Wydział Elektrotechniki i Automatyki

  Janusz Nieznański 20

 • Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

  Jerzy Topp 22

 • Wydział Inżynierii Lądowej

  Krzysztof Wilde 26

 • Wydział Mechaniczny

  Józef Niegoda 28

 • Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

  Wojciech A. Misiąg 31

 • Wydział Zarządzania i Ekonomii

  Krzysztof Leja 33

 • Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej

  Bożena Hakuć 37

 • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

  Renata Nowakowska-Kłusak 38

 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

  Janusz Markowski 39

 • Studium Ochrony Środowiska

  Krystyna Mędrzycka 39

 • Centrum Edukacji Niestacjonarnej

  Anna Grabowska 40

 • Uczelnine Laboratorium Komputerowe

  Stanisław Połoński 41

 • Biuro Karier Studenckich Poliechniki Gdańskiej

  Alina Szabłowska 42

 • Osiedle Studenckie Politechniki Gdańskiej

  Aleksandra Cegiel 43

 • Samorząd Studencki

  Magdalena Witkowska 44

 • Koła naukowe 44

 • Stowarzyszenia i kluby studenckie 46