Numer 9 (grudzień) 2004 Numer 9 (grudzień) 2004

    Misja Mikołaj Paweł Łapiński 4 Z teki poezji Maria Pertkiewicz-Piszcz 6 List otwarty do Św. Mikołaja Jadwiga Lipińska 6 Jubileusz 80-lecia...

Numer 8 (listopad) 2004 Numer 8 (listopad) 2004

    Misterium czasu Waldemar Affelt 3 Jam mały, cóż Ci powiem... Jan Bernard Szlaga 5 Wystąpienie inauguracyjne JM Rektora Politechniki Gdańskiej prof....

Numer 7 (październik) 2004 Numer 7 (październik) 2004

    Ad Patriae Gloriam, Ad Scientiarum Utilitatem Janusz Rachoń 4 Inauguracja Jubileuszowego Roku Akademickiego 2004/2005 na Politechnice Gdańskiej Janusz Rachoń 8...

Numer 6 (czerwiec) 2004 Numer 6 (czerwiec) 2004

    Kongres Rektorów Uniwersytetów Europejskich 4 List papieża Jana Pawła II do uczestników Kongresu 4 Deklaracja Lubelska 5 Ryty, rytuały i produkty ...

Numer 5 (maj) 2004 Numer 5 (maj) 2004

    Program seminarium 4 Pismo Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystyna Łybacka 5 Poziom posiadanej wiedzy z matematyki i fizyki kandydatów na studia...

Numer 4 (kwiecień) 2004 Numer 4 (kwiecień) 2004

    Szanowni Państwo Jan Godlewski 4 Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej - stan obecny i perspektywy rozwoju Jan Godlewski 4 Z okazji...

Numer 3 (marzec) 2004 Numer 3 (marzec) 2004

    Wielkanoc - Solemnitas Solemnitatum Jadwiga Lipińska 4 Nasza Mnemozyne - Jubileusz Pani Doktor Jadwigi Lipińskiej Waldemar Affelt 6 II Bałtycki Festiwal...

Numer 2 (luty) 2004 Numer 2 (luty) 2004

    Szanowny Czytelniku! Władysław Koc 4 Gdańsk i Politechnika Gdańska Władysław Koc 4 Zasady przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów dziennych, ...

Numer 1 (styczeń) 2004 Numer 1 (styczeń) 2004

    Wystąpienie prof. dr. hab. inż. Janusza Rachonia, Rektora Politechniki Gdańskiej, podczas dorocznych uroczystych promocji akademickich 4 Dojrzewają jak wino ...