Numer 1 (styczeń) 2004

 

 

 • Wystąpienie prof. dr. hab. inż. Janusza Rachonia, Rektora Politechniki Gdańskiej,
  podczas dorocznych uroczystych promocji akademickich

  4

 • Dojrzewają jak wino

  Aleksander Kołodziejczyk 6

 • Uroczyste wręczenie Nagrody im. Profesora Jerzego Kołodziejskiego

  Jerzy Kulas 7

 • Współpraca Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej z Politechniką Gdańską

  Jerzy Kulas 8

 • Potrzeba zdynamizowania Procesu Bolońskego

  Ryszard Mosakowski 8

 • Realizacja europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego

  Ryszard Mosakowski 9

 • Politechnika Gdańska a sprawy morskie

  Bolesław Mazurkiewicz 12

 • Zbigniew Cywiński - Jubileusz 75-lecia

  Jerzy Ziółko 14

 • Wątki mesendżera Z. C. albo Jubilat na łamach

  Waldemar Affelt 16

 • EAEEIE 14th International Conference on Innovation in Education for Electrical and Information Engineering

  Ludwik Referowski 18

 • Szkoła z eksperymentem

  Hanna Sankowska-Soroko, Izabela Zin 19

 • Pracujemy w Firmie Symulacyjnej

  Malgorzata Jakubczak, Małgorzata Dąbrowska 21

 • Berlin - największy plac budowy

  Tadeusz Heizig 23

 • Jeszcze o Kronice

  Mariusz Gładkowski, Szymon Zduńczyk 24

 • Studencka praktyka budowlana na Białorusi i Ukrainie

  Karolina Langer 26

 • Pana Ziemniaka Przypadki na Polibudzie

  Kamil Jasiak 27

 • Raz jeszcze o kształceniu inżynierów

  Zbigniew Cywiński 28

 • Uczelnia techniczna jako kontekst nabywania tożsamości profesjonalnej przez studentów informatyki Politechniki Gdańskiej (cz. I)

  Malgorzata Cackowska, Anna Strużyńska-Kujałowicz 31

 • Z teki poezji

  Antonina Furman 34

 • Wspomnienia studenta z lat 1945-50

  Wojciech Winiarski 35

 • Moje czterdzieści pięć lat spędzone w murach Alma Mater

  Stefan Nawrocki 36

 • Polemika

  Zbigniew S. Olesiak 41

 • Z teki poezji

  Marek Biedrzycki 41

 • Tajemnice ludzkiej inteligencji

  Ewa Dyk-Majewska 42

 • Z teki poezji

  Antonina Furman 43

 • Dbajmy o język!

  Stefan Zabieglik 44

 • Odrobina humoru na co dzień

  Marcin S. Wilga 45

 • Z kalendarza JM Rektora

  Piotr Markowski 46