Numer 2 (luty) 2004

 

 

 • Szanowny Czytelniku!

  Władysław Koc 4

 • Gdańsk i Politechnika Gdańska

  Władysław Koc 4

 • Zasady przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów dziennych,
  zaocznych i wieczorowych w Politechnice Gdańskiej w roku akademickim
  2003/2004


  6

 • Zasady przyjęć na dzienne i zaoczne magisterskie studia uzupełniające
  trzy-, cztero- i pięciosemestralne w roku akademickim 2004/2005 na
  Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej


  12

 • Zasady przyjmowania kandydatów na pierwszy rok magisterskich studiów
  uzupełniających dziennych i zaocznych w Politechnice Gdańskiej
  w roku akademickim 2003/2004


  12

 • Zasady przyjmowania kandydatów na eksternistyczne uzupełniające studia
  magisterskie w Politechnice Gdańskiej w roku akademickim 2004/2005

  13

 • Wydział Architektury

  Jadwiga Kiernikiewicz-Wieczorkiewicz 14

 • Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska

  Bernard Quant 16

 • Wydział Chemiczny

  Bogdan Chachulski 17

 • Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

  Mariusz Barski 19

 • Wydział Elektrotechniki i Automatyki

  Janusz Nieznański 21

 • Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

  Jerzy Topp 22

 • Wydział Inżynierii Lądowej

  Krzysztof Wilde 24

 • Wydział Mechaniczny

  Józef Niegoda 26

 • Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

  Wojciech A. Misiąg 28

 • Wydział Zarządzania i Ekonomii

  Krzysztof Leja 31

 • Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej

  Bożena Hakuć 35

 • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

  Renata Nowakowska-Kłusak 37

 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

  Janusz Markowski 37

 • Studium Ochrony Środowiska

  Krystyna Mędrzycka 38

 • Centrum Edukacji Niestacjonarnej

  Anna Grabowska 39

 • Uczelniane Laboratorium Komputerowe

  Stanisław Połoński 40

 • Biuro Karier Studenckich Poliechniki Gdańskiej

  Alina Szabłowska 41

 • Osiedle Studenckie Politechniki Gdańskiej

  Aleksandra Cegiel 41

 • Samorząd Studencki

  Magdalena Witkowska 42

 • Organizacje studenckie i koła naukowe

  43

 • Politechnika Gdańska w wydawnictwie „Edukacja 2004"

  Beata Orzażewska 46