Numer 4 (kwiecień) 2004

 

 

 • Szanowni Państwo

  Jan Godlewski 4

 • Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej - stan obecny i perspektywy rozwoju

  Jan Godlewski 4

 • Z okazji Jubileuszu fiz-matu

  Marek Biedrzycki 6

 • Rozwój naukowy Wydziału FTiMS z punktu widzenia prodziekana ds. nauki

  Józef E. Sienkiewicz 7

 • 80-lecie urodzin Profesora Czesława Bojarskiego

  Józef Kuśba 9

 • Fizyka na politechnice w Gdańsku w latach 1904-45

  Radosław Szmytkowski 11

 • Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej - zarys historii

  Krystyn Kozłowski 13

 • Ignacy Adamczewski

  Krystyn Kozłowski 16

 • Arkadiusz Piekara w Gdańsku

  Wojciech Sadowski 18

 • Mieczysław Wolfke

  Krystyn Kozłowski 19

 • Włodzimierz Mościcki

  Krystyn Kozłowski 20

 • Wspomnienia o Honoracie Hajdukowej

  Henryk Sodolski 20

 • Laboratorium z fizyki

  Bogumiła Strzelecka 22

 • Czym zajmuje się elektronika molekularna

  Jan Godlewski 24

 • Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe

  Wojciech Sadowski, Tomasz Klimczuk 25

 • Widma rentgenowskie ciężkich jonów

  Józef E. Sienkiewicz 27

 • Solitony na Politechnice

  Sergiej Leble 28

 • O sposobach nieistnienia

  Marek Czachor 30

 • Wystawa jubileuszowa „100 lat fizyki i matematyki na politechnice w Gdańsku"

  Barbara Ząbczyk-Chmielewska 35

 • Czemu powinna służyć matematyka na politechnice?

  Jurij Głazunow 39

 • Tabletka na Alzheimera

  Krystyna Nowicka 40

 • Nowe formy kształcenia ustawicznego na WFTiMS - Studium Pedagogiczne

  Barbara Wikieł 42

 • Przygotowanie młodzieży do studiów politechnicznych w aspekcie programu nowej matury i matury międzynarodowej

  Anita Tlałka 44

 • Co to jest matematyka stosowana?

  Stefan Zabieglik 45

 • Lament porzuconego matematyka

  Stefan Zabieglik 48

 • Samorząd „z czym to się je"

  Marek Kujawski 49

 • Jak zatrudniałem się na PG

  Marek Czachor 49

 • Dbajmy o język!

  Stefan Zabieglik 51

 • Z kalendarza JM Rektora

  Piotr Markowski 52

 • „Pokazówka"

  Andrzej Kuczkowski, Marek Chmielewski 53