Numer 5 (maj) 2004

 

 

 • Program seminarium 4

 • Pismo Minister Edukacji Narodowej i Sportu

  Krystyna Łybacka 5

 • Poziom posiadanej wiedzy z matematyki i fizyki kandydatów na studia techniczne

  Władysław Koc 6

 • Ocena przygotowania kandydatów na studia na Politechnice Gdańskiej w zakresie przedmiotu fizyka

  Henryk Sodolski 10

 • Problemy kształcenia z zakresu przedmiotu fizyka w szkołach ponadgimnazjalnych

  Teresa Kutajczyk 12

 • Próba poprawy kształcenia w dziedzinie matematyki i fizyki

  Paweł Zimny 15

 • Zajęcia wyrównawcze na Wydziale Mechanicznym

  Józef Barylski, Józef Niegoda 16

 • Wykłady z fizyki dla młodzieży szkół średnich oraz kursy przygotowawcze na studia

  Krystyn Kozłowski 20

 • Informacja o kursie przygotowawczym z matematyki organizowanym przez Wydział FTiMS

  Wojciech Grąziewicz 22

 • Szkolenie nauczycieli i wyrównywanie poziomu wiedzy z fizyki kandydatów na studia techniczne

  Zbigniew Kąkol, Janusz Wolny, Jan Kusiak 23

 • Wyniki badań przygotowania z matematyki studentów I roku Politechniki Łódzkiej

  Edward Jezierski, Bogdan Koszela 25

 • Internet i Techniki Multimedialne e-edukacji

  Bogdan Galwas, Jan Pluta 27

 • Poszukiwanie optymalnego podziału ról między Internetem i żywym nauczycielem w procesie zdalnego nauczania

  Ryszard Tadeusiewicz 30

 • Uczniowie na Politechnice Wrocławskiej - doświadczenia i inicjatywy w zakresie ich dokształcania

  Janusz Górniak 35

 • Doświadczenia czterech edycji konkursu internetowego z matematyki i możliwości rozszerzenia jego formuły

  Tadeusz Rzeżuchowski 38

 • Przegląd modeli kształcenia na odległość

  Anna Grabowska 39

 • Systemy i sieci teleinformatyczne w kształceniu na odległość

  Józef Woźniak 42

 • Z kalendarza JM Rektora

  Piotr Markowski 46