Numer 6 (czerwiec) 2004

 

 

 • Kongres Rektorów Uniwersytetów Europejskich 4

 • List papieża Jana Pawła II do uczestników Kongresu 4

 • Deklaracja Lubelska 5

 • Ryty, rytuały i produkty

  Waldemar Affelt 6

 • Fraszka na setny numer „Pisma PG"

  Jadwiga Lipińska 7

 • O aktywną promocję naszej Alma Mater - ponownie

  Zbigniew Cywiński 8

 • Z teki poezji

  Tadeusz Buraczewski 9

 • Akademicka TV Politechniki Gdańskiej

  Andrzej Czyżewski 10

 • Profesor Andrzej Czyżewski laureatem „Złotej Żyrafy" miesięcznika „Styl Życia"

  Beata Orzażewska 13

 • Biblioteka Internetowa na Politechnice Gdańskiej

  Jacek Pokrzywnicki, Lech Zięborak 14

 • Ich spuścizna - nasze dziedzictwo

  Waldemar Affelt 16

 • Annual General Meeting

  Jacek Rak 21

 • Śmierć źródłem życia

  Aleksander Kołodziejczyk 23

 • Koniec mitu niewidzialnej ręki

  Piotr Dominiak 24

 • Podziękowania 25

 • Wspomaganie kultury jest naszą dziejową misją i powinnością

  Aleksander Kołodziejczyk 26

 • Wystawa fotografii 27

 • Dyplom z laurem

  Eugeniusz Dembicki 28

 • Kropka

  Waldemar Affelt 28

 • I ten śmiech..., Odleciałeś...

  Marek Biedrzycki 28

 • Ciepiel

  Jerzy Kulas 29

 • W 259 dni dookoła świata

  Jan Błaszkiewicz 29

 • Moje refleksje po ukończeniu 75 lat

  Zbigniew Cywiński 34

 • Marynarka Wojenna Rzeczypospolitej Polskiej a Politechnika Gdańska

  Stanisław Wielebski 36

 • Seminarium z dzikiem

  Bolesław Mazurkiewicz 41

 • Moje czterdzieści pięć lat spędzone w murach Alma Mater

  Stefan Nawrocki 45

 • Z teki poezji

  Marek Koralun 48

 • Jan Dymitr Solikowski

  Henryk Sampławski 49

 • Tajemnice ludzkiej inteligencji (cz. VII i ostatnia)

  Ewa Dyk-Majewska 50

 • Z teki poezji

  Marek Biedrzycki 52

 • Dbajmy o język!

  Stefan Zabieglik 53

 • Inny Gdańsk - inny świat

  Marcin S. Wilga 54

 • Taka chwila

  Waldemar Affelt 56

 • Z kalendarza JM Rektora

  Piotr Markowski 58