Numer 7 (październik) 2004

 

 

 • Ad Patriae Gloriam, Ad Scientiarum Utilitatem

  Janusz Rachoń 4

 • Inauguracja Jubileuszowego Roku Akademickiego 2004/2005 na Politechnice Gdańskiej

  Janusz Rachoń 8

 • Refleksje pofestiwalowe

  Mieczysław Serafin, Henryk Sodolski 10

 • Od Gutenberga do współczesności

  Ewa Dyk-Majewska 11

 • Z teki poezji

  Marek Biedrzycki 12

 • Z dziejów Księgozbioru Towarzystwa Przyrodniczego (cz. I)

  Barbara Ząbczyk-Chmielewska 13

 • Czas zatrzymany dźwiękiem

  Elżbieta Pietkiewicz 16

 • Akademickie Mistrzostwa Świata w match-racingu

  Marek Stańczyk 17

 • Akademickie Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim - Przesieka 2004

  Wojciech Mocarski 18

 • „Rzecznik do rzeczy" w książkach

  Ewa Hope 20

 • Gdańskie Spotkania Public Rrelations - Quo vadis instytucjo użyteczności publicznej?

  Ewa Hope 20

 • Dyplom uznania dla budynku „Bratniak" Politechniki Gdańskiej w Gdańsku w konkursie Budowa Roku 2003

  Angelika Cieślowska 21

 • Współczesna uczelnia techniczna w obiekcie zabytkowym

  Danuta Siemińska, Janusz Ciemnołoński 22

 • Twarzą w twarz z Gmachem Głównym Politechniki Gdańskiej -
  rozmowa z dr. inż. arch. Wiesławem Czabańskim

  27

 • Życiorys - wspomnienie

  Olgierd Olszewski 31

 • Apel 33

 • Z teki poezji

  Antonina Furman, Marek Biedrzycki 33

 • Zrównoważony rozwój a historia i dziedzictwo budownictwa

  Zbigniew Cywiński 33

 • Żeglarska 13 w Toruniu

  Bartłomiej Skowroński 35

 • Ochrona przyrody po gdańsku, czyli cofamy się ku odległej przeszłości

  Marcin S. Wilga 37

 • Z teki poezji

  Marek Koralun, Piotr Czerski 39

 • Tradycje i wyzwania

  Wacław Dziewulski 40

 • Niemieckie koncepcje kształcenia inżynierów w okresie powstawania politechniki w Gdańsku

  Zbigniew Cywiński 41

 • Ewaluacja wiedzy osiągniętej przez studentów

  Stefan Bednarczyk, Stanisław Mackiewicz 44

 • BEST Gdańsk

  Dominika Markowska 46

 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Project Management

  Edyta Peć 47

 • Festiwal Wynalazków

  Tadeusz Buraczewski 48

 • Seminarium z dzikiem

  Bolesław Mazurkiewicz 48

 • Dbajmy o język!

  Stefan Zabieglik 50

 • Poszukiwanie optymalnego podziału ról między Internetem i żywym nauczycielem w procesie zdalnego nauczania

  Ryszard Tadeusiewicz 51

 • Na marginesie obchodów Roku Jubileuszowego

  Leszek Jaskuła, Marian Majkowski, Janusz Rachoń,
  Marek Biedrzycki, Andrzej Zacharski, Jerzy Kulas

  56

 • Z kalendarza JM Rektora

  Piotr Markowski 62