Numer 9 (grudzień) 2004

 

 

 • Misja Mikołaj

  Paweł Łapiński 4

 • Z teki poezji

  Maria Pertkiewicz-Piszcz 6

 • List otwarty do Św. Mikołaja

  Jadwiga Lipińska 6

 • Jubileusz 80-lecia urodzin profesora Mieczysława Felda

  Adam Barylski 8

 • Słowo o reformach

  Jerzy M. Sawicki 11

 • Pierwsze dyplomy europejskiego inżyniera (EWE)wręczone na Politechnice Gdańskiej

  Tomasz Kozak 13

 • Porozumienie o współpracy

  Lucyna Gliniecka 16

 • Inżynieria ekologiczna

  Piotr Kowalik 17

 • Koniec wieńczy dzieło

  Waldemar Affelt 19

 • Rocznice 2004 roku

  Wojciech Winiarski 20

 • Obóz zapoznawczy studentów Wydziału Chemicznego

  Jarosław Kotecki 21

 • XII Spotkanie Redaktorów Gazet Akademickich

  Stefan Zabieglik 23

 • Rok pełen wyzwań dla młodych umysłów...

  Edyta Peć 25

 • Wybierz sobie Św. Mikołaja

  Joanna Odya 25

 • „Manager Środowiska" &ndash pomoc dla bezrobotnych absolwentów wyższych uczelni w ramach programy PHARE 2002 „Promocja zatrudnienia wśród młodzieży"

  Małgorzata Piecha 26

 • Z teki poezji

  Marek Biedrzycki 26

 • Manifest dowolności

  Tomasz Piszczako 27

 • II Studenckie Konfrontacje Fotograficzne

  Szymon Zduńczyk 29

 • Dziedzictwo rodzime &ndash: zagroda wiejska w Wysokiej Zaborskiej

  Natalia Jagielska 30

 • Po pierwsze... inwentyka!

  Mirosław Stecewicz 32

 • Kamienie milowe uniwersyteckiego kształcenia technicznego w Gdańsku

  Waldemar Affelt 33

 • Student Felix Capellmann

  Jerzy Sawicki 34

 • Wspomnienie o doc. Tadeuszu Bartkowskim &ndash „Niezapomniany Bartek„

  Henryk Krawczyk, Mariusz Barski, Wojciech Jędruch 36

 • Profesor Edmund Romer

  Jerzy Frączek 38

 • Z teki poezji

  Tadeusz Buraczewski 40

 • Seminarium z dzikiem (cd.)

  Bolesław Mazurkiewicz 41

 • Dbajmy o język!

  Stefan Zabieglik 44

 • Apel

  Bolesław Mazurkiewicz 45

 • Jego Magnificencja Rektor Politechniki Gdańskiej wśród najstarszych Seniorów uczelni z okazji Ich urodzin

  Jadwiga Lipińska 45

 • Na marginesie obchodów Roku Jubileuszowego

  Bogusław Olszonowicz, Leszek Balcerowicz, Marian Majkowski, Janina Szewalska 47

 • Z kalendarza JM Rektora

  Piotr Markowski 49