Numer 5 (maj) 2005

 

 

Wydział Chemiczny

 • Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

  Sławomir Milewski 4

 • W Hołdzie...

  Wiesław Wojnowski 7

 • Vivant Professores

  Sławomir Milewski 12

 • Zarys wspomnień z okazji 60-lecia działalności chemików na Wydziale Chemicznym Politechniki - w wyzwolonym Gdańsku

  Zbigniew Jedliński 14

 • Aleksy Potocki

  Adolf Balas 16

 • Limeryk

  Wiesław Chrzanowski 20

 • Romuald Juchniewicz

  Kazimierz Darowicki 21

 • Aleksander Kwiatkowski

  Bogumiła Masiulanis 24

 • Dlaczego warto studiować na Wydziale Chemicznym?

  Tomasz Laskowski 26

 • Dekret Ustawy Rzeczypospolitej Polskiej, 11 czerwca 1945 r. 29

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

  Krzysztof Wilde 4

 • Życzenia

  Władysław Koc, Romuald Szymkiewicz, Ryszard Trykosko, Jacek Jettmar 5

 • Rektorzy i Prorektorzy Politechniki Gdańskiej z naszego Wydziału 1945-2005 6

 • Prawdziwa historia nie tylko moja...

  Henryk Wesołowski 6

 • Student - Nr indeksu 5209

  Bolesław Mazurkiewicz 8

 • Dziekani i prodziekani, 1945-2005 10

 • Przygoda z nauką

  Stefan Bednarczyk 10

 • Złoty Jubileusz

  Krystyna Lekszycka 10

 • Fotomigawki 12

 • Wspomnienia 1961-1967

  Czesław Szymczak 12

 • Minęło kilka lat

  Adam Bolt 14

 • Kronika pierwszej praktyki we Francji studentów Wydziału Budownictwa Wodnego

  Roman Wichowski 17

 • Dusza industrialnych ptaków

  Michał Żuk 20

 • Sanitariuszki, morowe panny...

  Jerzy M. Sawicki 21

 • Pokolenie „Wczesnego Gierka", 1971-1976...

  Jadwiga Iwaszkiewicz, Zygmunt Kurałowicz, Tadeusz Szeląg 23

 • Studiowaliśmy w latach 1976-1981

  Elżbieta Latocha-Gątarek 27

 • 50-lecie Wydziału Hydrotechniki i Wydziału Budownictwa Lądowego 29

 • I zjazd absolwentów rocznika 1992-1997

  Rafał Ossowski, Wojciech Szpakowski 31

 • Rodzinne studiowanie

  Bohdan Zadroga 32

 • Koło naukowe „Ekologia Budownictwa i Inżynierii Środowiska"

  Michał Żuk 33

 • HDK „Młodzi"

  Łukasz Wojtczak 34

 • Nasze panie z administracji Wydziału 36

 • Stowarzyszenie Absolwentów

  Marek Biziuk 36

 • Fotomigawki 37

 • Dekret Ustawy Rzeczypospolitej Polskiej, 11 czerwca 1945 r. 39