Numer 1 (styczeń) 2007

 

 

 • Święta Bożego Narodzenia

  Jadwiga Lipińska 4

 • Narodziła się nowa tradycja

  Katarzyna Żelazek 5

 • Wigilia na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

  Anna Kowalczyk 6

 • Z teki poezji

  Marek Koralun 6

 • Profesor Tadeusz Godycki-Ćwirko doktorem honoris causa Politechniki Łódzkiej

  Katarzyna Żelazek 7

 • Laudacja

  Marian Suchar 7

 • Żeglarze Politechniki Gdańskiej podsumowali osiągnięcia w sezonie 2006

  Jakub Pankowski 8

 • Międzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO 2006

  Jan Hupka, Andrzej Tonderski 11

 • Wizyta techniczna w Lipsku

  Agnieszka Kaczmarek, Tomasz Kałużny, Grzegorz Rudziński, Zbigniew Kołtuniak 12

 • Naukowcy z Politechniki Gdańskiej nagrodzeni przez premiera

  Katarzyna Żelazek 14

 • Kiedy świat biznesu spotyka się ze światem nauki

  Ewa Kuczkowska 15

 • Labradorka dla Ani lekarstwem na zbyt strome podjazdy

  Katarzyna Żelazek 16

 • Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej włączona do Universal Digital Library Project

  Bożena Hakuć 17

 • Udział Politechniki Gdańskiej w Projekcie RECO

  Jan Hupka, Andrzej Tonderski 18

 • Seminarium Bolońskie na Politechnice Gdańskiej

  Ewa Jurkiewicz-Sękiewicz 20

 • Na początek trzy w jednym. Elektroniczna legitymacja

  Katarzyna Żelazek 22

 • Marzenia bez końca

  Marcin Hennig 22

 • 266 osób wykształconych „na odległość"

  Katarzyna Żelazek 23

 • Doktor inż. Tomasz Pankiewicz - wspomnienie

  Jan Stąsiek 24

 • Docent Henryk Bitel

  Franciszek Przezdziecki 26

 • Profesor Jerzy Stefan Kowalczyk

  Wacław Grzybkowski 28

 • Słowo pożegnalne

  Marian Kamiński 29

 • Profesor Paweł Kułakowski - kierownik Katedry Miernictwa i Kartografii

  Adam Żurowski 29

 • Doktor inż. Tadeusz Słupkowski - odkrywca przewodzących polimerów

  Bronisław J. Jachym 31

 • Stanowisko w sprawie artykułu doc. dr. B. Jachyma, zatytułowanego „Dr inż. Tadeusz Słupkowski - odkrywca przewodzących polimerów"

  Jan Godlewski 35

 • Opinia o artykule doc. dr. B. Jachyma „Dr inż. Tadeusz Słupkowski - odkrywca przewodzących polimerów"

  Jan Kalinowski 36

 • W sprawie artykułu doc. B. Jachyma

  Leon Murawski 37

 • Pismo prof. dr. hab. Olgierda Gzowskiego do JM Rektora
  prof. zw. dr. hab. inż. E. Dembickiego, z dnia 28 grudnia 1986 r.

  37

 • Cyfrowe życie - liczbowy świat

  Krystyna Nowicka 39

 • Moja wizja cywilizacyjna na najbliższe 20 lat

  Michał Bilski 41

 • Czy czytanie książek może być zabawą w czasach dominacji kultury masowej?

  Maria Kamińska 42

 • Internet - zło konieczne?

  Cezary Krasiński 44

 • Algorytm tworzenia wiersza

  Marek Koralun 44

 • Zwischenruf

  Zbigniew Cywiński 45

 • Rozwój architektury XX wieku

  Ted Kwiatkowski 46

 • Z teki Rymusa Pospolitusa

  Jarosław Kotecki 47

 • Dbajmy o język!

  Stefan Zabieglik 48

 • Leonardo - mój ideał (cz. 3)

  Ewa Dyk-Majewska 49

 • Zimowy spacer po Politechnice

  Marcin S. Wilga 51

 • Z kalendarza JM Rektora

  Piotr Markowski 53