Numer 2 (luty) 2007

 

 

 • Ku gospodarce opartej na wiedzy

  Janusz Rachoń 4

 • Nagroda Heweliusza dla profesora Andrzeja Czyżewskiego

  Katarzyna Żelazek 6

 • Gazoport. Głos w dyskusji nad lokalizacją LNG w Polsce

  Janusz Rachoń, Krzysztof Kosowski 7

 • Wpływ gazociągu bałtyckiego na środowisko naturalne basenu Morza Bałtyckiego

  Joanna Odya 13

 • Społeczeństwo wiedzy w e-Regionie

  Ewa Kuczkowska 14

 • e-Pomorze widoczne nad horyzontem

  Henryk Krawczyk 15

 • Udział i osiągnięcia Politechniki Gdańskiej na Targach Nauki i Techniki „Technicon"

  Radosław Jachimowicz, Czesław Popławski 16

 • Konkurs prac dyplomowych o doroczną Nagrodę im. Profesora Romualda Szczęsnego

  Andrzej J. Grono 18

 • Co wiemy o...

  Marek Krzysztof Jasina 19

 • Rada Programowa SNM - zadania i wyzwania

  Barbara Wikieł 19

 • Sylwetka osoby przyjętej na pierwszy rok studiów w kontekście umiejętności matematycznych

  Barbara Wikieł 20

 • Dzień Języka Angielskiego

  Małgorzata Piechocińska, Ewa Bieńkowska 23

 • Ach te fraktale, ach ta matematyka

  Krystyna Nowicka 24

 • Kurs samoobrony dla studentów Politechniki Gdańskiej

  Agnieszka Topolska, Piotr Rybka 26

 • Rzeźby z granitowego pleneru

  Ewa Kuczkowska 27

 • Profesor Stanisław Hueckel

  Eugeniusz Dembicki 27

 • Profesor Aleksander Potyrała

  Stanisław Wielebski 33

 • Einstein i łatanie dziur w nauce

  Ewa Dyk-Majewska 35

 • ...jak dziecko

  Zbigniew Cywiński 38

 • Z teki poezji

  Marek Koralun 38

 • Języki obce przepustką do świata nauki i pracy

  Ewa Jurkiewicz-Sękiewicz 39

 • Z teki poezji

  Marek Bruno Biedrzycki 40

 • Dbajmy o język!

  Stefan Zabieglik 41

 • Z kalendarza JM Rektora

  Piotr Markowski 42