Numer 3 (marzec) 2007

 

 

 • Uchwała Prezydium KRASP 4

 • Wiosenne przebudzenie

  Jadwiga Lipińska 5

 • Politechnika otworzyła podwoje

  Ewa Kuczkowska 6

 • Regionalny Punkt Kontaktowy ds. Programów Europejskich na Politechnice Gdańskiej i udział Uczelni w programach ramowych Unii Europejskiej

  Iwona Rakowska, Joanna Biernacka,
  Renata Downar-Zapolska, Aleksander Masłowski

  7

 • Nasi Uczeni 10

 • O atomowych studentach fizyki i ich zamiłowaniu do Czerwonych Róż...

  Beata Riegel 10

 • Paliwa RDF

  Jan Hupka, Andrzej Tonderski 12

 • Piękny, pożyteczny i... wcale nie taki trudny

  Jarosław Nieszczółkowski 13

 • Pożegnanie Profesora Mieczysława Krężelewskiego

  Wiesław Wełnicki, Miłosz Frąckowiak 14

 • Wydarzenia marcowe 1968 roku na Politechnice Gdańskiej w meldunkach pułkownika Kazimierza Góreckiego

  Roman Beger 16

 • Wspomnienie o Profesorze Wacławie Tomaszewskim (1884-1969)

  Zdzisław Konrad Bara 23

 • Gdzie te kobiety w matematyce?

  Krystyna Nowicka 24

 • Wielkość, skromność i dwa Noble

  Ewa Dyk-Majewska 26

 • Dbajmy o język!

  Stefan Zabieglik 30

 • Z teki poezji

  Marek Koralun 31

 • Czy żyjemy w zdrowym środowisku?

  Marcin S. Wilga 31

 • Z teki poezji

  Marek Bruno Biedrzycki 33

 • Z kalendarza JM Rektora

  Piotr Markowski 34