Numer 3 (marzec) 2008

 

 

 • Misja i wizja PG. Programy wyborcze kandydatów na rektora PG

  Piotr Dominiak 4

  Waldemar Kamrat 7

  Henryk Krawczyk 10

  Romuald Szymkiewicz 13

  Krzysztof Wilde 17

 • Miejcie oczy szeroko otwarte

  Janusz Rachoń 20

 • Resurexit sicut dixit...

  Jadwiga Lipińska 22

 • Cisza

  Zbigniew Cywiński 23

 • Studenci na temat reformy systemu zarządzania i finansowania nauki i szkolnictwa wyższego

  Joanna Boruta 24

 • Koło Sportowe WILiŚ PG podbija Wieżycę

  Emilia Miszewska, Katarzyna Alesionek 26

 • Energia w 7. Programie Ramowym w Unii Europejskiej

  Renata Downar-Zapolska 28

 • Jubileusz Profesora Kazimierza Wysiatyckiego

  Krzysztof Żółtowski, Marek Szafrański 29

 • „Doktorat z innej epoki", czyli 50-lecie obrony pracy doktorskiej prof. Kazimierza Wysiatyckiego

  Katarzyna Alesionek 30

 • „Za rękę z Einsteinem" - edukacja w wiejskich gimnazjach pomorskich

  Jadwiga Galik 31

 • „wyKOMBinuj mOst"

  Magdalena Rucka 33

 • Maturzyści z 350 szkół odwiedzili Politechnikę Gdańską!

  Ewa Kuczkowska 34

 • Konnichi wa!

  Joanna Boruta 35

 • Kulisy „Spotkań z Pracodawcą 2008"

  Grzegorz Wieczorek 37

 • Czy budowa Akademickiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego na Politechnice Gdańskiej jest konieczna?

  Krystyna Gozdawa-Nocoń, Andrzej Rożeński 38

 • Fundacja im. Profesora Jerzego Doerffera

  Jerzy Bunikowski 39

 • Teatr studencki na wyższej uczelni technicznej?

  Katarzyna Alesionek 40

 • Matura 2010 - Matematyka (cz. 2)

  Anita Dąbrowicz-Tlałka 41

 • Polietylenowe jednostki pływające

  Maciej Marek Kaczmarczyk 44

 • Uczony i „zwierzątka"

  Ewa Dyk-Majewska 46

 • Filipinki

  Zbigniew Cywiński 49

 • Z kalendarza JM Rektora

  Piotr Markowski 50