Numer 3 (marzec) 2009

 

 

 • Trzeba być asertywnym i lubić ludzi

  Katarzyna Żelazek 4

 • Podziękowanie dla Pani Kanclerz Ewy Mazur

  Edmund Wittbrodt 5

 • Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości otworzyło podwoje

  Katarzyna Żelazek 6

 • Duże pieniądze na nowatorskie badania

  Zuzanna Marcińczyk 8

 • Jak zachować ciągłość nauczania matematyki na wszystkich etapach kształcenia?

  Adam Krawiec, Urszula Krzyżykowska, Barbara Wikieł 9

 • POLITECHNIKA OPEN

  Katarzyna Żelazek 12

 • Kryzys nie ima się inżynierów

  Ewa Kuczkowska, Zuzanna Marcińczyk 14

 • Magistranci Politechniki nagrodzeni

  Zuzanna Marcińczyk 16

 • Robię to, co mnie bawi

  Zuzanna Marcińczyk 17

 • Proces Boloński

  Alicja Konczakowska 18

 • Rola polityki edukacyjnej uczelni w gospodarczym i kulturowym rozwoju społeczeństwa

  Anita Dąbrowicz-Tlałka 21

 • Nowe szkolenia na PG, dotyczące uczestnictwa w 7. Programie Ramowym UE

  Renata Downar-Zapolska 23

 • Ta nowa czytelnia jest super!

  Tatiana Andrzejewska 24

 • Szkolenia i konsultacje wniosków do IDEAS w 7. PR UE

  Renata Downar-Zapolska 26

 • Odbudowa kościołów Gdańska i innych miast nadbałtyckich po 1945 r.

  Jakub Szczepański 27

 • To byli terroryści

  Aleksander Kołodziejczyk 30

 • Werble Wielkiego Tygodnia

  Ewa Jurkiewicz-Sękiewicz 31

 • Stanisław Umiński

  Zbigniew Cywiński 32

 • Stowarzyszenie „Polonia Technica" w USA

  Adam Barylski 33

 • Nowości wydawnicze PG 37

 • Z teki poezji. Przecięcie stożka

  Marek Koralun 37

 • Kącik matematyczny. Liczby pierwsze cenniejsze niż inne

  Krystyna Nowicka 38

 • Nie wzgórza morenowe – tylko międzydolinne grzbiety

  Marcin S. Wilga 40

 • Dbajmy o język! Mieć miejsce

  Stefan Zabieglik 42