Numer 5 (maj) 2010

 

 

 • Solidne mosty gwarantem sukcesów Politechniki Gdańskiej

  Henryk Krawczyk4

 • Przyjaciele i dobry klimat
  Wywiad z prof. Janem D. Millerem z Uniwersytetu Utah w Salt Lake City, USA

  Waldemar Affelt7

 • Nanotechnologia – nauka i technologia na dziś oraz jutro

  Jan Godlewski9

 • Ekologia i sozologia – kierunki rozwoju na Politechnice Gdańskiej

  Jan Hupka11

 • Dylematy rozwoju energetyki w Polsce

  Waldemar Kamrat13

 • Współpraca Międzynarodowa Politechniki Gdańskiej

  Andrzej Zieliński17

 • Wydział Architektury

  Piotr Marczak20

 • Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

  Ewa Klugmann-Radziemska24

 • Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

  Marek Moszyński29

 • Wydział Elektrotechniki i Automatyki

  Kazimierz Jakubiuk33

 • Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

  Mariusz Zubek34

 • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

  Elżbieta Urbańska-Galewska38

 • Co się Wydziałowi Mechanicznemu w minionym sześćdziesięciopięcioleciu przydarzyło

  Edmund Wittbrodt41

 • Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

  Marek Dzida45

 • Centrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej

  Ewa Jurkiewicz-Sękiewicz47

 • Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej

  Barbara Wikieł49

 • Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej

  Krzysztof Kaszuba51

 • Wczoraj – dziś – jutro: osiągnięcia Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej w roku jubileuszu 65-lecia działalności

  Bożena Hakuć52

 • Księgozbiór Zabytkowy Biblioteki Głównej – najstarszy powojenny zasób

  Krzysztof Soliński54

 • Czy warto pamiętać o historii…?
  Archiwalia i materiały muzealne w zbiorach Sekcji Historycznej

  Barbara Ząbczyk-Chmielewska56

 • Prognoza rozwoju ICT i społeczeństwa wiedzy

  Henryk Krawczyk60

 • Fascynujące materiały w niepowtarzalnej uczelni

  Andrzej Zieliński62

 • Firmy absolwentów PG w gospodarce – wspólne wyzwania rozwojowe

  Informacja o Sesji przygotowanej przez Politechniczny Klub Biznesu 26 maja 2010 roku65

 • Początki

  Zbigniew Cywiński66