Numer 9 (Wydanie specjalne) 2010

 

 

 • Podpisanie Porozumień Sierpniowych...

  Henryk Krawczyk3

 • Udział pracowników i studentów Politechniki Gdańskiej w latach 1945−1989 w dążeniach do wolnej Polski

  Edmund Wittbrodt4

 • Droga do niepodległości

  Wojciech Polak11

 • Nielegalna organizacja „Szczerb" założona przez studentów na Politechnice Gdańskiej

  Henryk Majewski24

 • Marzec ‘68

  Tadeusz Bień27

 • 1980−1989

  Jerzy Grzymowicz34

 • Studencki Komitet Solidarnościowy na Politechnice Gdańskiej

  Henryk Majewski36

 • Działalność w opozycji antykomunistycznej

  Andrzej Stolarski43

 • Dąb nazwany Lech

  Janusz Granatowicz49

 • Wspomnienia z powstania i początkowej działalności NSZZ „S" na PG

  Jan Patkowski51

 • Moje subiektywne i mocno ograniczone wspomnienia z lat 1980/81

  Andrzej Olaf Wąsowski57

 • Działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Politechnice Gdańskiej w latach 1987 – 1989

  Wojciech Kwidziński58

 • Wesoły autobus – historia pewnej studenckiej wycieczki

  Henryk Majewski, Edmund Wittbrodt61

 • Bez debitu...

  Jacek Krawczyk67

 • Wkładka 1 do specjalnego wydania „Pisma PG" nr 9(158)/10 Rok XIII „Poprostu" Nr 27 z dnia 16. X. 1949 r. i „Poprostu" nr 31 z dnia 14. XI. 1949 r.

 • Wkładka 2 do specjalnego wydania „Pisma PG" nr 9(158)/10 rok XIII „Kontrasty" nr 6 z dnia 10. XI. 1956 r. i „Kontrasty" nr 7 z dnia 25. XI. 1956 r.