Numer 9 (grudzień) 2011

 

 

 • Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski dla prof. Bolesława Mazurkiewicza 4

 • Sandwich – do rozgryzienia

  Janusz Kozak4

 • Dom i środowisko rodzinne Jana Heweliusza

  Andrzej Januszajtis6

 • Wizualizacje w nauczaniu matematyki

  Anita Dąbrowicz-Tlałka, Hanna Guze14

 • Bez rozgłosu

  Jerzy M. Sawicki20

 • Prof. Włodzimierz Przybylski nagrodzony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

  oprac. Ewa Kuczkowska22

 • Języki obce w Krajowych Ramach Kwalifikacji

  Ewa Jurkiewicz-Sękiewicz23

 • Pierwszoklasiści na Politechnice Gdańskiej

  Jan Stąsiek25

 • Schlumberger Limited rekrutuje studentów i absolwentów Politechniki Gdańskiej

  Piotr Markowski25

 • Otworzyliśmy Centrum Civitroniki

  Ewa Kuczkowska27

 • Seminarium ASINCO

  Ewa Kuczkowska28

 • Pisarza bronią jego dzieła

  Ewa Kuczkowska31

 • Laboratorium mikroskopii elektronowej na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej

  Zuzanna Marcińczyk32

 • Maria Skłodowska Curie – kobieta niezwykła. Wystawa na Politechnice Gdańskiej

  opac. Zuzanna Marcińczyk33

 • Medale Politechniki Gdańskiej. Część 1.

  Dariusz Świsulski34

 • Pozory mylą

  Zbigniew Cywiński39

 • Życzmy sobie życzliwości

  Jerzy M. Sawicki43

 • Akcenty

  Krzysztof Goczyła44

 • Książka dla Ciebie

  Joanna Kotowicz45

 • W rocznicę kolejnego grudnia… Wywiad z dr. Henrykiem Majewskim

  Danuta Siemińska46

 • Małżeństwo algebry z geometrią

  Krystyna Nowicka49

 • Od klasycznej idei do nowoczesnej szkoły architektonicznej

  Krystyna Pokrzywnicka51

 • Ochrona przyrody… czy biznesu?

  Marcin S. Wilga – Borsuk52