MAJ 2019 NR 5 (239) ROK XXVI – pobierz

 

s. 4 s. 4

Śmierć Profesora Jacka Namieśnika to wielka strata dla Politechniki Gdańskiej. Czuliśmy to od chwili, gdy dotarła do nas ta smutna informacja. Reagowaliśmy wówczas bardzo emocjonalnie. Teraz, po kilku...

I w niebie działają uniwersytety Ostatnie pożegnanie Profesora Jacka Namieśnika s. 5 I w niebie działają uniwersytety Ostatnie pożegnanie Profesora Jacka Namieśnika s. 5

Przedstawiciele świata nauki, polityki i biznesu, bliscy i przyjaciele Profesora Jacka Namieśnika oraz licznie przybyli członkowie społeczności akademickiej PG uczestniczyli w uroczystościach...

Dokonania naukowe prof. dr. hab. inż. Jacka Namieśnika s. 21 Dokonania naukowe prof. dr. hab. inż. Jacka Namieśnika s. 21

Kariera naukowa prof. Jacka Namieśnika była ściśle związana z pracą w Katedrze Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, chociaż dyplom wykonywał w Katedrze Korozji i tam został...