GRUDZIEŃ 2020/STYCZEŃ 2021 NR 8 (251) ROK XXVII – pobierz

 

Co nowego w Centrum EkoTech? s. 30

Centrum EkoTech realizuje założenia Priorytetowego Obszaru Badawczego  2 (POB 2), który został zidentyfikowany na etapie składania aplikacji w ramach konkursu IDUB ogłoszonego przez MNiSW w 2019 roku. Obszarowi temu nadano nazwę Ochrona Środowiska, Ekoenergetyka i Ekobudownictwo i zgłoszono jako jedno z 4 zagadnień o kluczowym znaczeniu dla rozwoju badań naukowych na Politechnice Gdańskiej.

Czytaj więcej