GRUDZIEŃ 2020/STYCZEŃ 2021 NR 8 (251) ROK XXVII – pobierz

 

Co nowego w Centrum Materiałów Przyszłości? s. 28

W październiku 2019 roku Politechnika Gdańska wraz z 9 innymi uczelniami została laureatem konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) i tym samym znalazła się w elitarnym gronie uczelni badawczych. We wniosku aplikacyjnym skierowanym do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego należało wskazać Priorytetowe Obszary Badawcze (POB), które akcentowałyby kierunki badawcze z największym potencjałem.

Czytaj więcej