PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2020 NR 7 (250) ROK XXVII – pobierz

 

Dokonania naukowe prof. dr. hab. inż. Jacka Namieśnika s. 21

Kariera naukowa prof. Jacka Namieśnika była ściśle związana z pracą w Katedrze Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, chociaż dyplom wykonywał w Katedrze Korozji i tam został zatrudniony po ukończeniu studiów. Jego rozwój naukowy nabrał jednak dynamiki po przeniesieniu się właśnie do Katedry Chemii Analitycznej.

Czytaj więcej