STYCZEŃ 2020 NR 1 (244) ROK XXVII – pobierz

 

Jarosław Gowin: Status uczelni badawczej dla PG to powód do chluby dla całego Pomorza s. 4

Wyłonienie laureatów pierwszego konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to przełomowy moment dla całego systemu szkolnictwa wyższego i polskiej nauki. Jego Magnificencji Rektorowi prof. Krzysztofowi Wildemu oraz wszystkim pracownikom Politechniki Gdańskiej składam serdeczne gratulacje – powiedział Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, podczas uroczystego, otwartego posiedzenia Senatu Politechniki Gdańskiej, które odbyło się 11 grudnia 2019 roku w związku z uzyskaniem przez PG statusu uczelni badawczej – drugiego miejsca w Polsce i pierwszego wśród uczelni technicznych w ministerialnym konkursie IDUB. Uroczystość poprzedziła konferencja prasowa, podczas której zainaugurowana została działalność Centrów Badawczych.

Czytaj więcej