MAJ 2018 NR 5 (230) ROK XXV – pobierz

 

Jubileusz 25-lecia Wydziału Zarządzania i Ekonomii s. 38

Najmłodszy wydział Politechniki Gdańskiej obchodzi dwudzieste piąte urodziny. W opinii pani dziekan jego dorobek definiuje bogactwo wielości kierunków, specjalności, form studiów, narodowości studentów… Warto zajrzeć do tego i innych tekstów towarzyszących jubileuszowi Wydziału Zarządzania i Ekonomii.

Czytaj więcej