STYCZEŃ 2019 NR 1 (235) ROK XXVI – pobierz

 

Nagrody, medale i wyróżnienia dla pracowników Politechniki Gdańskiej s. 4

– Nasza Alma Mater spełnia z naddatkiem warunki brzegowe niezbędne do startu w konkursie o status uniwersytetu badawczego.Osiągnęliśmy wprawdzie dużo, ale jesteśmy świadomi naszych słabości. Najbliższe trzy lata musimy wykorzystać na to, by poprawić wszystko, co stanowi przeszkodę w dalszym rozwoju – mówił rektor prof. Jacek Namieśnik podczas uroczystego, otwartego posiedzenia Senatu PG, zachęcając pracowników do zwiększania efektywności i produktywności działalności naukowej i wdrożeniowej.

Czytaj więcej