STYCZEŃ 2020 NR 1 (244) ROK XXVII – pobierz

 

Nie spoczywajmy na laurach – odkrycia naukowe to niekończąca się historia s. 4

Zbyt często tracimy szansę na uzyskanie przez naszych pracowników doktoratu za nowe rozwiązania projektowe, technologiczne i wdrożenia tychże rozwiązań w praktyce. Na Politechnice Gdańskiej prowadzonych jest obecnie 17 doktoratów wdrożeniowych; oceniam, że nasze możliwości w tym zakresie są znacznie większe.

Czytaj więcej