MAJ/CZERWIEC 2020 NR 5 (248) ROK XXVII – pobierz

 

Nowe laboratorium z unikatową aparaturą badawczą za 4,5 mln zł s. 5

Na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej uruchomione zostało Laboratorium Chromatografii Cieczowej i Spektrometrii Mas wyposażone w urządzenia analityczne, które stwarzają nowe możliwości identyfikacyjne oraz pozwalają na uzyskanie unikatowych informacji o strukturze i charakterze badanych związków. Sprzęt może mieć zastosowanie m.in. przy kontroli jakości produktów farmaceutycznych i spożywczych, badaniach metabolizmu substancji psychoaktywnych czy typowaniu biomarkerów chorób i stanów zapalnych. Aparatura została zakupiona z grantu pozyskanego przez śp. prof. Jacka Namieśnika.

Czytaj więcej