CZERWIEC 2017 NR 6 (222) ROK XXIV – pobierz
 

 

Politechnika Gdańska – nowoczesny ośrodek badawczy s. 5

  • Za oczko w głowie naszego miesięcznika uważamy opisywanie merytorycznej aktywności pracowników Politechniki Gdańskiej. Staramy się ją prezentować w różnych formach – od artykułów poświęconych problemom specjalistycznym, po teksty popularyzatorskie, przeznaczone dla każdego. W tym numerze zamieściliśmy zestaw syntetycznych not reprezentatywnych dla tematyki prac prowadzonych aktualnie przez poszczególne jednostki uczelni – wydziały, centra międzywydziałowe oraz organizacje studenckie. Mają one dawać panoramiczny obraz tego, czym ostatnio zajmują się naukowcy z PG. A może będą także zachętą dla Czytelników, by chwycili za pióra i napisali coś więcej o swej pracy? Czytaj więcej