STYCZEŃ 2020 NR 1 (244) ROK XXVII – pobierz

 

Politechnika Gdańska i Gdański Uniwersytet Medyczny zacieśniają współpracę s. 8.

Współpraca pomiędzy Politechniką Gdańską a Gdańskim Uniwersytetem Medycznym będzie jeszcze bardziej intensywna, a naukowcy obydwu uczelni będą wspólnie pracować nad podniesieniem jakości swoich badań i projektów, a także nad inicjowaniem nowych pól współpracy – takie wnioski płyną z seminarium, które odbyło się 16 grudnia 2019 roku
w laboratorium innowacji Linte^2 na Politechnice Gdańskiej.

Czytaj więcej