MAJ/CZERWIEC 2020 NR 5 (248) ROK XXVII – pobierz

 

Prof. Krzysztof Wilde rektorem Politechniki Gdańskiej w kadencji 2020–2024 s. 4

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, członek korespondent PAN, przez kolejne cztery lata będzie sprawował funkcję rektora Politechniki Gdańskiej. Urzędujący rektor zdobył 80 proc. głosów
pozytywnych od elektorów uczelni. W związku ze stanem epidemii wybory zostały przeprowadzone w formie zdalnej, przy użyciu elektronicznych środków komunikacji. Oficjalny wynik wyborów podała Uczelniana Komisja Wyborcza. Frekwencja wyborcza wyniosła 100 proc., a nowa kadencja rektora rozpocznie się 1 września 2020 roku.

Czytaj więcej