MAJ 2018 NR 5 (230) ROK XXV – pobierz

 

Reforma szkolnictwa wyższego szansą na rozwój Politechniki Gdańskiej s. 4

„Zdajemy sobie sprawę, że nasza uczelnia musi przejść zmiany strukturalne i organizacyjne. Jest to nieuchronne, jeśli myślimy o przyszłości Politechniki Gdańskiej jako renomowanej uczelni o profilu naukowo-dydaktycznym” – w przemówieniu otwierającym kolejny rok akademicki JM Rektor podsumowuje pierwszy rok swojej kadencji oraz zapowiada daleko idącą transformację Politechniki Gdańskiej.

Czytaj więcej