LIPIEC 2020 NR 6 (249) ROK XXVII – pobierz

 

Seminaria centrów badawczych: Centrum EkoTech i Centrum Materiałów Przyszłości s. 10

W poniedziałek 27 stycznia na Dziedzińcu im. Fahrenheita w Gmachu Głównym PG odbyło się pierwsze seminarium nowo powstałego Centrum Badawczego PG EkoTech, powołanego w ramach programu MNiSW „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Seminarium było okazją do omówienia projektów badawczych wpisujących się w profil działalności nowego centrum, a także do nawiązania interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy naukowcami PG.

W piątek 31 stycznia w Audytorium 2 na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w budynku B odbyło się seminarium nowo utworzonego Centrum Materiałów Przyszłości PG, powołanego w ramach ministerialnego programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Naukowcy mieli okazję do zaprezentowania swojej działalności naukowej i badawczej, wymiany opinii, a także nawiązania przyszłej współpracy.

Czytaj więcej