KWIECIEŃ/MAJ 2021 NR 2 (253) ROK XXVIII – pobierz

 

Związek Uczelni Fahrenheita – wspólna strategia informatyczna zarządzania uczelniami s. 4

Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański zawarły porozumienie o współpracy w zakresie wymiany doświadczeń w aspekcie tworzenia i funkcjonowania infrastruktury informatycznej uczelni. PG na początek udzieli UG licencji do swojego systemu eUczelnia i udostępni uniwersytetowi możliwość korzystania z niego w ramach własnych struktur organizacyjnych. Współpraca realizowana jest w ramach Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, w skład którego – obok PG i UG – wchodzi jeszcze Gdański Uniwersytet Medyczny.

Czytaj więcej