ZOBACZ ZWIASTUN KONFERENCJI

 


 

Lokalizacja


Politechnika Gdańska

 Aula, Gmach Główny, Politechnika Gdańska

 

 

Termin


 9-10 października 2019 r.

 


 

 

Zobacz też:


 

#PKOS2019


Konferencja współfinansowana jest z projektu „MOST DANYCH – Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu
Wiedzy – etap II: Open Research Data”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.