Konferencja organizowana jest w ramach projektu „MOST DANYCH – Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data”,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

            

 


 

Lokalizacja


Politechnika Gdańska

 


 

 

Termin


 1-3 grudnia 2021 r.

 


 

 

Zobacz też:


MOST DANYCH

 

 

#PKOS2021

 

 

W dniach 01-03.12.2021 r. odbędzie się V edycja Pomorskiej Konferencji Open Science. Zarządzanie danymi badawczymi i ich udostępnianie dynamicznie zyskuje na znaczeniu. Zarówno dedykowane narzędzia, jak i usługi wspierające te procesy mają wpływ na rozwój światowej nauki. Piąta edycja Pomorskiej Konferencji Open Science pod hasłem "Usługi oparte na współpracy" ma za zadanie podsumowanie dotychczasowych działań w tym zakresie, omówienie kierunków rozwoju tego rodzaju usług, a także, w rezultacie, powołanie krajowej grupy roboczej, pod patronatem organizacji GO-FAIR i projektu MOST Danych, skupiającej specjalistów z zakresu Data Management i Data Stewardship z różnych polskich jednostek naukowych.

Udział w konferencji jest bezpłatny, niezbędna jest natomiast wcześniejsza rejestracja. Program i szczegółowe informacje znajdują się na stronie konferencji:
https://event.mostwiedzy.pl/event/4/overview