Agnieszka Milewska

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego; od 15 lat zawodowa związana z Biblioteką Główną Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie pełni funkcję kierownika Oddziału Udostępniania Zbiorów.  Od kilku lat zajmuje się prowadzeniem zajęć  dla doktorantów w zakresie bibliograficznych i prawnych aspektów publikowania w nauce. Bierze udział w pracach nad tworzeniem Polskiej Platformy Medycznej – portalu do zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym.