Agnieszka Szymik

Agnieszka Szymik pracuje w Sekcji Informacji Naukowo-Technicznej w Bibliotece Politechniki Gdańskiej. Jest absolwentką informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia ukończyła ze specjalizacją zasoby cyfrowe i elektroniczne publikowanie. Na obecnym stanowisku odpowiada za zarządzanie bazami danych i zasobami elektronicznymi. Bierze udział w projekcie budowy bazy danych dotyczącej polityki wydawniczej polskich czasopism naukowych.

Członkini Zespołu ds. Polityki Wydawniczej Polskich Czasopism Naukowych w Projekcie "Most Danych".