Błażej Betański

Błażej Betański – absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Od 2014 roku pracownik Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Jest liderem zespołu rozwijającego pakiet oprogramowania DInGO w Dziale Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy. Zaangażowany w prace badawczo-rozwojowe w zakresie oprogramowania przeznaczonego do budowy bibliotek, muzeów i repozytoriów cyfrowych oraz systemów do zarządzania procesem digitalizacji oraz długoterminowej archiwizacji danych. Uczestniczył w pracach rozwojowych i wdrożeniowych dziesiątek systemów do prezentowania on-line zasobów kultury, prowadzonych w kraju i zagranicą.