Skład Komitetu Organizacyjnego konferencji jest następujący:

 • dr Anna Wałek – Dyrektor Biblioteki PG, Przewodnicząca,
 • dr inż. Paweł Lubomski – Dyrektor Centrum Usług Informatycznych,
 • dr Anna Zygma – Biblioteka PG, Sekretarz,
 • mgr Miłosz Wojaczek – Centrum Usług Informatycznych,
 • inż. Paweł Traczyk – Centrum Usług Informatycznych,
 • mgr Patryk Wójcik – Centrum Usług Informatycznych.

Zespół organizacyjny

 • Tytus Caban,
 • Danuta Czajkowska,
 • Anna Kowalska,
 • Kamila Kokot,
 • Piotr Krajewski,
 • Agnieszka Leszczewicz,
 • Paulina Lipka-Flizikowska,
 • Mirosław Opolski,
 • Robert Szczodruch,
 • Urszula Szybowska,
 • Patryk Wójcik,
 • Anna Zygma,
 • Bożena Szuszkowska,
 • Leszek Waszkiewicz,
 • Izabela Treder.

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.