Nagrania z konferencji

Nagrania z konferencji powstały dzięki uprzejmości TV TASK. Poniżej udostępniamy reportaż oraz nagrania kolejnych wystąpień (w kolejności chronologicznej).

 

Reportaż – film podsumowujący konferencję

 

 

Nagrania wystąpień z konferencji